Now showing items 1-2 of 2

  • Studie řízení pracovníků v obchodní organizaci k rozvoji podnikání 

    Lazárková, Martina
    Tato diplomová práce se zabývá řízením procesů v obchodní organizaci Stavebniny DEK. Jejím cílem je na základě provedené analýzy prostředí firmy a výsledků dotazníkového šetření navrhnout soubor opatření vedoucí k rozvoji ...
  • Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci 

    Lazárková, Martina
    Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Půjčovny lodí Dyje Znojmo. V teoretické části je rozebrána problematika zákazníka, jeho spokojenost a marketingový výzkum. V praktické části jsou analyzovány ...