Now showing items 1-4 of 4

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dostálová, Lea
  KONCEPT - Jiný než očekávaný přístup k problému - Snaha o implementaci staletími prověřeného modelu tzv. městského domu (v parteru umístěn obchod či služby, v podlaží pak bydlení) do podmínek Přerova 21. Století. Je to ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Spáčilová, Ingrid
  Zadaná parcela se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará. Jedná se o bývalou průmyslovou lokalitu, která je nyní vnímána spíše negativně. Oblast bývá označována jako jedna ze sociálně vyloučených lokalit. V okolí se ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Králík, Martin
  Polyfunkční budova situovaná na nároží ulic Bratislavská a Stará je umístěna v proluce mezi okolní zástavbou. Hlavním účelem této stavby je vytvoření nových bytových a veřejných prostor ve formě pasáže, parku, terasy, ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Zouharová, Jana
  Objekt svým hmotovým rozvržením uzavírá chybějící část městského bloku. Hmotovým členěním upevňuje nárožní pozici a vytváří důležitý orientační bod. Bezezbytku splňuje stavební program a dále nabízí další funkce. Na hmotové ...