Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy hledání shluků řešení diofantické rovnice popisující resonanci Rossbyho vln 

    Leško, Samuel
    Tato prace se zabyva zkoumanim meteorologickeho fenomenu atmosferickych vln z hle- diska teorie cisel a algebry. Z fyzikalniho popisu dynamiky systemu techto vln vyplyva diofanticka rovnice, jejiz reseni tvori ve dvourozmerne ...
  • Události č. 3/2016 

    Ondrušková, Pavla; Šilarová, Jana; Novotná, Jana; Adamík, Richard; Alexová, Hana; Leško, Samuel; Čermáková, Markéta; Blažek, Karel; Píšová, Tereza; Škrdlíková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016)