Now showing items 1-20 of 28

 • Brněnské brownfields u řeky Svitavy 

  Flössler, Libor
  Diplomová práce BRNĚNSKÉ BROWNFIELDS U ŘEKY SVITAVY. Návrh přestavby a dotvoření části území městské čtvrti Brno - Husovice, na které se nachází brownfield jako je například stará hala bývalé motorárny Zetor. Cílem je ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Muzikář, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Žáková, Dagmar
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh soudobé městské struktury ve městě Brně. Hlavním cílem je pochopení území vybraného brownfieldu, jehož revitalizací získá město maximální užitek a prokázat životaschopnost ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Macháček, Tomáš
  Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je urbanistický návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu, definováním problémů a příležitostí v lokalitě, ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Janata, Michal
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení části Zábrdovic. Území se nachází mezi ulicemi Cejl, Radlas a řekou Svitavou s ideou využití v dlouhodobém časovém horizontu. Základním předpokladem práce je změna v majetkových ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Portych, Petr
  Cílem diplomové práce je nalézt možnou podobu městské struktury pro lokalitu v těsném sousedství historického centra města Brna. Práce vychází z tradicionalistického pojetí městského urbanismu. Nově navrhované město lze ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Peterka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá rehabilitací městského území v těsné blízkosti historického jádra města Brna. Třetinu plochy řešeného území zaujímají areály brownfields. Cílem práce je nalezení jejich nového funkčního ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Fučíková, Hana
  Diplomová práce je pojata jako koncepční urbanistický návrh lokality nacházející se v širším centru města Brna, v městské části Brno-Zábrdovice. Pracuje s novými principy kompaktního města. Zaměřuje se především na oživení ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Vodička, Jan
  Cílem diplomové práce je nalézt možnou podobu revitalizované městské struktury pro lokalitu v sousedství historického jádra Brna. Práce vychází z tradice kompaktního města při jeho vývoji od středověku po 19. století. Pro ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Floriánová, Jitka
  Práce se zabývá urbanistickou úpravou části brněnského katastrálního území Zábrdovice. Analyzuje problémy vybraného území, hledá příčiny a řešení problémů spojených s jeho obýváním či návštěvou. Nabízí možné řešení vedoucí ...
 • Kulturní centrum v Brně 

  Ašenbrenner, Jan
  Bakalářská práce dále rozvíjí nově vypracovanou architektonickou a konstrukční studii do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Zadáním práce bylo "Kulturní centrum v Brně" s umístěním ...
 • Městský dům Minská Brno 

  Juchelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce vychází z mojí architektonické studie napsané ve třetím ročníku studia. Tématem práce je projekt městského domu Minská v Brně, který se bude nacházet v proluce na ulici Minské v městské části ...
 • Obnova a revitalizace přírodního potoka Ponávky ve městě Brně 

  Roleček, Jakub
  Voda v Brně je dnes nejčastěji zabalená v plastových lahvích. Existuje snad nějaká možnost jak dát brněnským obyvatelům znovu vzpomenout městské atmosféry 19. století, takzvaných „Malých Benátek“? Řeka jako živel vnáší do ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Nováčková, Jana
  Cílem diplomové práce je vytvoření nové zástavby v areálu bývalé Kohnovy cihelny na Červeném kopci v Brně. Tento prostor je jedním z významných brněnských brownfields a v současnosti je využíván převážně jako skládka ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Šmídová, Eva
  Obytný soubor Červený kopec tvoří novou polyfunkční městskou část města Brna. Urbanisticky vychází ze zástavby Žlutého kopce a Veveří. Historicky se řešené území nachází v místě Kohnovy cihelny, které je dnes brownfieldem. ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Berousková, Dana
  Diplomová práce zachycuje analýzu a pochopení lokality Brno - Červený kopec a následné navržení nové struktury zástavby sloužící svou funkcí převážně pro bydlení. Nový návrh citlivě reaguje na okolní zástavbu a na svažitost ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Flám, Dalibor
  Předmětem diplomové práce je návrh obytného souboru v Brně na části území Červeného kopce. Můj návrh je umístěn na plošině, kde kdysi stála Kohnova cihelna, jedna z největších cihelen v Brně. Návrh se snaží navázat nejen ...
 • Polyfunkční dům Mlýnská, Brno 

  Pelčák, Vlastimil
  Na základě mnou navržené architektonické studie v třetím ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Kadlecová, Sylva
  Zadáním diplomové práce je urbanistický návrh nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči, která protéká středovou částí města, a stává její součástí. Vnitřní město i povodí řeky je vklíněno do údolí, které je tvořeno skalnatým terénem. ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Souček, Otakar
  Urbanistická studie řeky Jihlavy v Třebíči je zaměřena na oblast od pěší lávky u Sadů na Polance po Smetanův most. Návrh zkoumá možnosti zatraktivnění nábřeží pro pěší a umožnění přístupu k řece Jihlavě v celém řešeném ...