Now showing items 1-1 of 1

  • Software pro výpočet nejistot v LabVIEW 

    Lebeda, Roman
    Tato bakalářská práce má za úkol demonstrovat obecnou problematiku nejistot přímých a nepřímých měření. Tato obecná problematika je následně zpracována v konkrétní případ nepřímého měření výkonu odporové zátěže za pomocí ...