Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Krejčí, Šárka
    Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti „ABC s.r.o.“ v letech 2006 – 2010 za pomoci metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení finanční situace podniku. První ...
  • Podnikatelský záměr firmy 

    Vrba, Jan
    V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr zaměřený na inovaci v podniku. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh řešení inovace, jejího případného umístění na trhu a ekonomické ...