Now showing items 1-2 of 2

  • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

    Leidorfová, Lenka
    Zadáním bylo zrekonstruovat objekt Esslerovy přádelny do podoby vysoké škola architektury pro 100 studentů, magisterského programu a přetvořit celý areál přádelny k účelům této vysoké školy. Jedinečnost místa, stavby, ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Leidorfová, Lenka
    Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby částí zahrady nazývané Holandská a Pomerančová zahrada, bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži ...