Now showing items 1-1 of 1

  • Studie logistiky opatřování ve výrobním podniku 

    Hanzlíková, Šárka
    Diplomová práce se zabývá studií logistiky opatřování ve výrobním podniku. V úvodní části práce jsou uvedeny teoretické základy logistiky, logistického řízení a logistických technologií včetně systému e-kanban. V praktické ...