Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace trati pro měření vodních ventilů 

    Lekeš, Pavel
    Diplomová práce se zabývá vylepšením stávajícího zařízení pro měření charakteristik vodovodních ventilů. Úvod je věnován teorii vodních regulačních ventilů, následuje popis současného stavu zařízení, definice žádaných změn, ...
  • Reprezentace znalostí pro expertní systémy 

    Lekeš, Pavel
    Tato práce se zabývá možností použití predikátové logiky pro dedukci v systémech umělé inteligence. Výhody logiky prvního řádu jsou zejména v její relativně jednoduché algoritmizaci, kdy lze rozhodnout o platnosti či ...