Now showing items 1-1 of 1

  • Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod 

    Leksa, František
    Práce uvádí základní informace z oblasti malých čistíren odpadních vod. Dále se zabývá teoretickým popisem problematiky slunečního záření a přináší popis tvorby modelu fotovoltaického článku a vybraného druhu baterie. Na ...