Now showing items 1-2 of 2

  • Audio zesilovač s PWM pro laboratorní výuku 

    Lelek, Martin
    Práce pojednává o teoretickém návrhu výkonového zesilovače pracujícího ve třídě D. Zesilovač je primárně určen pro laboratorní činnost, tj. měření hlavních parametrů zesilovače této třídy (kmitočtová odezva, rychlost ...
  • Návrh modulu inteligentní sítě pro 2D sběr radiačních dat 

    Lelek, Martin
    Tato práce pojednává o návrhu a realizaci nezávislého modulu pro měření intenzity a absorbované radiační dávky, pocházející z vysokonapěťových zdrojů rentgenového záření používaných v průmyslu. Práce se v první části ...