Now showing items 1-2 of 2

  • Speciální aplikace VoIP 

    Lembard, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je návrh a následná realizace zařízení pro přenos hlasu v lokální síti a popisem použitých obvodů a řešení po stránce hw i sw. Zabývá se problematikou digitalizace nízkofrekvenčních signálů, ...
  • Tříosý senzor úhlové rychlosti pro letecké použití 

    Lembard, Tomáš
    Cílem projektu je návrh a realizace zařízení pro měření úhlové rychlosti za pomocí digitálních senzorů úhlové rychlosti vyrobených technologií MEMS. Přenos naměřených dat do PC pomocí USB