Now showing items 1-2 of 2

  • Databázový systém pro elektronický obchod 

    Lempera, Milan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací databázového systému a webového rozhraní pro elektronický obchod. Webové rozhraní bude rozděleno do dvou částí. První část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat ...
  • Vývojové prostředí pro generování client/server databázových aplikací 

    Lempera, Milan
    Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového prostředí pro generování client/server databázových aplikací. Definuje architekturu a vlastnosti správné databázové aplikace a navrhuje vhodné koncepty pro unifikaci systémových ...