Now showing items 1-3 of 3

 • Estakáda přes Ostravskou radiálu v Brně 

  Lerch, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes Ostravskou radiálu, železnici ČD a komunikaci tramvaje MHD v Brně. Jsou navrženy 4 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta parabolického dvoukomorového nosníku ...
 • Most na silnici I/38 v Jihlavě 

  Němec, Martin
  Diplomová práce „Most na silnici I/38 v Jihlavě“ se zabývá převedením silniční dopravy. Pro konstrukci mostu byl navržen dvoutrám. Výpočty byly prováděny v programu Scia Engineer. Posouzení bylo provedeno ručně.
 • Spojitá betonová mostní konstrukce 

  Zemánek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na řešení silničního mostu, situovaného mezi obcemi Roudno a Razová přes vodní nádrž Slezská Harta. Před návrhem byly vytvořeny a porovnány 3 studie. Zvolená varianta je spojitý komorový nosník ...