Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad 

    Lesonický, Lukáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

    Lesonický, Lukáš
    Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů společnosti Zea a.s. za pomoci statistických metod. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. První část je zaměřena na teoretickou stránku ...