Now showing items 1-3 of 3

 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži. Lávka slouží k bezpečnému převedení pěší dopravy přes řeku Moravu. Cílem diplomové práce je návrh dvou až tří variant rekonstrukce, z nichž nejvhodnější ...
 • Železobetonová mostní deska 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nového železobetonového mostu o jednom poli přes vodoteč. Most slouží k převedení silnice II. tř., kategorie S 7,5/50 a stezky pro chodce. Cílem práce je návrh tří variant přemostění, ...