Now showing items 1-13 of 13

 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Lišková, Barbora
  Tématem diplomové práce je vybudování studie projektu na dobudování fakulty výtvarných umění VUT v Brně. V rámci přípravných prací byl hmotově řešen celý vysokoškolský komplex zahrnující i fakultu soudního inženýrství a ...
 • Mateřská škola Barevný svět 

  Žižková, Martina
  Předmětem zadání diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu. Mateřská škola je navržena pro 72 dětí, umístěna na parcele č. 899/2 v Brně, městská část Žebětín. Jedná se o jednopodlažní, samostatně stojící nepodsklepený ...
 • Mateřská škola Horní Heršpice 

  Gryčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací mateřské školy v Horních Heršpicích. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova s jedním nadzemním podlažím. Půdorys má tvar písmene „U“. Mateřská škola má dvě oddělení, ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Lišková, Barbora
  Cílem diplomové práce je na základě provedené analýzy současného stavu komunikačního mixu podniku navrhnout opatření k jeho zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část slouží ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Lišková, Barbora
  Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů na zlepšení stávající organizační kultury SŽG v Brně. V teoretické části mé práce se věnuji obecným charakteristikám organizační kultury. Praktická část se zabývá samotnou ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Lišková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je obnova památkově chráněných objektů v areálu Svatotomášského dvora v Brně. Velmi dobrá dopravní dostupnost, atraktivní prostředí a návaznost na vzdělávací instituce předurčily areál k transformaci ...
 • Polyfunkční dům 

  Navrátil, Jan
  Předmětem této diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v brněnské části Zábrdovice. Objekt bude mít jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna prodejna a servis jízdních kol ...
 • Polyfunkční dům 

  Osička, Jan
  Předmětem této diplomové práce projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v proluce v Brně na ulici Křenová. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, ...
 • Polyfunkční dům Arthur 

  Zigo, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou polyfunkčného domu v Považskej Bystrici. Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci so štyrmi nadzemnými podlažiami. Pôdorys má tvar obdĺžnika. Objekt je v 1.NP priestorovo ...
 • Polyfunkčný dom 

  Herceg, Jaroslav
  Predmetom diplomovej práce je novostavba polyfunkčného domu v katastrálnom území Černá Pole mesta Brno v radovej zástavbe bytových domov.Objekt je navrhnutýpäť podlažný s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. Objekt ...
 • Polyfunkčný dom 

  Mareček, Patrik
  Predmetom diplomovej práce je novostavba polyfunkčného domu v katastrálnom území mesta Brno. Objekt je päť podlažný s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami. V podzemnom podlaží sa nachádza zázemie bytovej časti domu ...
 • Polyfunkčný dom 

  Vančo, Matúš
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Brno - střed - Černá Pole. Zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...
 • Středisko volného času Kostka 

  Křenková, Romana
  Tématem diplomové práce je novostavba školního zařízení Střediska volného času Kostka. SVČ je samostatně stojící objekt na mírně svažitém pozemku, se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není podsklepen. SVČ se nachází vedle ...