Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvy 

    Lišková, Tereza
    Téma studie je zaměřeno na snížení výrobních časů při frézování hliníkové součásti vakuové vývěvy. Primárním cílem práce je experimentálně ověřit navržené řezné podmínky při frézování lopatek rotoru a poté vyhodnotit dle ...
  • Vliv procesních kapalin na obráběcí proces 

    Lišková, Tereza
    Téma mojí studie je zaměřeno na porovnání procesních kapalin v obráběcím procesu strojírenské výroby. Předmětem analýzy je společnost zabývající se výrobou vakuových pump, která za tímto účelem obrábí dílce z hliníkových ...