Now showing items 1-12 of 12

 • Hliník a jeho slitiny v automobilovém průmyslu 

  Slavíček, Jiří
  Práce je zaměřena na popis hliníku a jeho slitiny používaných v automobilovém průmyslu. Obsahuje základní rozdělení na slévárenské a tvářené slitiny s popisem jejich vlastností a aplikací na konkrétní komponenty. Dále je ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Nízkocyklová únava hliníkové slitiny EN-AW 7075 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nízkocyklové únavy hliníkové slitiny ke tváření EN-AW 7075. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky o slitinách hliníku a únavovém chování materiálu. V rámci praktické ...
 • Použití odlitků z hořčíkových slitin 

  Pernica, Vítězslav
  Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. ...
 • Přehled zkušebních strojů pro mechanické zkoušky materiálů a konstrukcí na FSI VUT v Brně 

  Švec, Martin
  Cílem práce je vytvořit seznam zkušebních strojů pro mechanické zkoušky, dostupných na FSI. Přehled bude obsahovat především technické parametry strojů či přístrojů, místo, kde se zkušební stroje nachází a možný kontakt ...
 • Tahové a únavové zkoušky tenkých vláken a fólií 

  Štěrbáček, Jaroslav
  Na Ústav fyziky materiálů, AVČR v.v.i. byl zakoupen zkušební stroj MTS Tytron 250 s originální konstrukcí. Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s jeho ovládáním a zjistit jeho výhody i limity. Byly provedeny tahové ...
 • Vlastnosti a použití kovových pěn 

  Křivánek, Robin
  V této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o kovových pěnách s převážným omezením na hliníkové pěny, protože se v nich skrývá největší potenciál. V první části je popsána výroba porézních materiálů a to především způsob ...
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Vliv směrovosti struktury na únavové vlastnosti tvářené Al slitiny. 

  Jíša, David
  Hlavním cílem práce je posouzení vlivu směrovosti struktury na vybrané únavové vlastnosti tvářené hliníkové slitiny 6082/T6. Největší pozornost je věnována studiu vlivu směrovosti materiálu na kinetiku šíření krátkých ...
 • Volba materiálu pro komponenty jízdních kol 

  Táborský, Miroslav
  Závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro komponenty jízdních kol. Obsahuje souhrn základních informací o materiálech v současnosti používaných pro komponenty jízdních kol, které jsou mezi sebou ...
 • Vysokocyklová únava titanové slitiny Ti6Al4V 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vysokocyklových únavových vlastností titanové slitiny Ti-6Al-4V. V první části teoretické rešerše jsou shrnuty současné poznatky o výrobě, vlastnostech a využití slitin titanu. ...
 • Využití slitin hliníku v cyklistickém průmyslu 

  Hudec, Jiří
  Bakaláská práce pojednává o slitinách hliníku v cyklistickém prmyslu. Obsahuje informace o vlastnostech hliníku a jeho slitinách a rozdlení slitin hliníku dle uritých kritérií. Dále je v práci podrobnji pojednáno o ...