Now showing items 1-2 of 2

  • Městská knihovna v Přerově 

    Liškutínová, Hana
    Nová knihovna pro Přerov má nahradit stávající zchátralou a prostorově, hygienicky i funkčně nevyhovující současnou pobočku. na námi zvolené lokalitě navrhujeme knihovnu současných standartů.
  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Liškutínová, Hana
    Řeka jako spojující prvek města, vytvoření místa setkání a atrakce.