Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování objektu ve videosekvencích 

    Libiš, Zdeněk
    Práce se zabývá sledováním objektu ve video sekvenci. Zaměřuje se na studium pohybu jednoho objektu uvnitř jinak statické scény. Pohyb je určen směrem a rychlostí. Pro jejich určení jsou v rámci práce vytvořeny 3 operátory ...
  • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů pro oblast mechaniky 

    Libiš, Zdeněk
    Cílem celého projektu je vytvoření komplexního výukového prostředí pro výuku počítačových cvičení předmětu fyzika na FEKT VUT v Brně. Tato práce se věnuje vytvoření simulačního prostředí pro 5 jevů: volný pád, svislý vrh ...