Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Libichová, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti v letech 2009 až 2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny použité pojmy a metody finanční analýzy. V praktické ...
  • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model 

    Libichová, Pavla
    Tato diplomová práce se věnuje hodnocení výkonosti vybrané společnosti. Hodnocení výkonnosti je provedeno na základě EFQM modelu Excelence. Teoretická část práce se zaměřuje na popis vybraných modelů hodnocení výkonnosti. ...