Now showing items 1-1 of 1

  • Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě 

    Miller, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá systémem zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě, působící na mezinárodním gastronomickém trhu. Po teoretickém nastínění zmíněné problematiky autor důkladně analyzuje současný stav ve firmě ...