Now showing items 1-2 of 2

  • Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě 

    Lichý, Stanislav
    Cílem této práce je implementace agentní platformy pro senzorové uzly SunSpot. Čtenář je nejprve seznámen s bezdrátovými senzorovými sítěmi a senzorovými uzly SunSpot. Práce dále popisuje pojmy agent,  agentní plaforma a ...
  • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

    Lichý, Stanislav
    Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami filtrovania digitálneho obrazu. Obsahuje základné pojmy dôležité pre pochopenie problematiky, ako napríklad digitálny obraz, pixel, farebné priestory, šum a typy šumov. V práci sú ...