Now showing items 1-7 of 7

 • Cereálie - aktivní složky, biologické účinky a vybrané aplikace v potravinářství 

  Lichnová, Andrea
  Předložená dizertační práce je zaměřena na studium biologických účinků aktivních látek vyskytujících se v cereáliích, na vývoj metod k analýze těchto účinků a ke stanovení obsahu aktivních složek a charakterizaci vztahu ...
 • Charakterizace mléčných cereálních výrobků s ovocnou složkou určených pro dětskou výživu 

  Pražáková, Jana
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací mléčných cereálních výrobků určených pro dětskou výživu. Teoretická část se zaměřuje na morfologii obilného zrna, dále na druhy fortifikace, na přehled přídavných složek ...
 • Enkapsulace mléčných bakterií 

  Vrtná, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá enkapsulací dvou druhů probiotických bakterií do několika typů obalových materiálů, většinou polysacharidů. V teoretické části jsou popsány enkapsulační techniky aplikovatelné pro potravinářský ...
 • Nealkoholická piva s přídavkem bylin 

  Vyskočilová, Terezie
  Bakalářská práce se zabývá testováním vybraných bylinných příchutí do nealkoholických piv. V teoretické části jsou uvedeny způsoby výroby nealkoholického piva a zastoupení aktivních složek v bylinách. Připraveno bylo celkem ...
 • Produkce proteolytických enzymů vybranými mikroorganismy 

  Pala, Martin
  Předložená práce se zabývala studiem možností mikrobiální produkce proteolytických enzymů používaných v řadě průmyslových aplikací. K produkci mikrobiálních proteolytických enzymů byla využita průmyslová bakterie Bacillus ...
 • Studium antimutagenních vlastností vybraných druhů medů 

  Lichnová, Andrea
  Předložená diplomová práce je zaměřena na studium antimutagenních účinků vybraných druhů medů a propolisu. V medech byly analyzovány látky podílející se na antimutagenním a antioxidačním účinku. Dále byl sledován vliv ...
 • Změny antioxidantů ve vybraných druzích ovoce v průběhu dlouhodobého zmražení 

  Štindlová, Jitka
  V této bakalářské práci jsou popisovány některé nízkomolekulární antioxidanty obsažené v jahodách, malinách, borůvkách a brusinkách. Teoretická část práce popisuje také obecné vlastnosti a charakteristiku zkoumaného ovoce. ...