Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení modelu pneumatického lisu 

    Lichosyt, Tomáš
    Tato práce se zabývá vytvořením řídicího programu dle standardu 88. Dokument obsahuje stručný popis bezpečnostních prvků modelu pneumatického lisu. Dále se zaměřuje na popis standardu 88 a jeho následnou implementaci na ...
  • Software pro jízdu do vrchu 

    Lichosyt, Tomáš
    Práce se zabývá analýzou problému okolo motoristické disciplíny závodů do vrchu. Pomocí zjištěných poznatků je navržena struktura databáze a vytvořena uživatelská aplikace společně s internetovými stránkami pro zveřejňování ...