Now showing items 1-2 of 2

  • Konvoluční neuronové sítě 

    Lietavcová, Zuzana
    Táto práca sa zaoberá problematikou učenia konvolučných neuronových sietí.  Ide o druh hlbokých neuronových sietí, ktoré sa v súčasnosti hojne používajú predovšetkým v oblasti rozpoznávania obrazu a spracovania prirodzeného ...
  • Pokrytím řízené testování vícevláknových programů 

    Lietavcová, Zuzana
    Tato práce se zabývá problematikou hledání chyb ve vícevláknových programech pomocí techniky pokrytím řízeného testování, jak je chápáno ve studovaném nástroji Maple. Testování se se skládá ze dvou fází. V první fázi se ...