Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn informačního systému firmy 

    Likavčanová, Lenka
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...