Now showing items 1-1 of 1

  • Fotokatalytická inaktivace kvasinek v průtočném reaktoru 

    Lipenská, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá fotokatalytickým účinkem oxidu titaničitého a UV záření. V teoretické části je nastíněn mechanismus působení oxidu titaničitého a jeho aplikace v různých odvětvích. Na kvasince Hansenula ...