Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh síťové infrastruktury pro základní školu 

    Lipták, Roman
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre vybranú základnú školu. Práca je rozdelená na tri časti. Analytická časť obsahuje analýzu súčasného stavu. Teoretická časť sa venuje popisu jednotlivých technických ...
  • Virtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnosti 

    Lipták, Roman
    Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií virtualizácie a konsolidácie s cieľom optimalizácie IT infraštruktúry vo vybranej spoločnosti. V analýze je spracovaný súčasný stav IT infraštruktúry a sú uvedené požiadavky ...