Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Liptáková, Jana
    Navrhnutá budova má za cieľ zapadnúť do historickej časti mesta, využiť motívy jej historickej zástavby a moderne ich stvárniť. Návrh ma za úlohu doplniť chýbajúcu časť mesta a historickému centru jeho vonkajšiu formu. ...
  • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

    Liptáková, Jana
    Zámerom a úlohou práce je nájsť takú formu, priestorové usporiadanie a funkčné vzťahy školy, ktoré by vyhovovali súčasným vyučovacím trendom a potrebám. Návrh by mal nájsť taký typ školy, ktorý by zapadol do tohto špecifického ...