Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

    Litschmann, Patrik
    Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
  • Využití flotace v úpravnách vody 

    Litschmann, Patrik
    Bakalářská práce zpracovává princip flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), její historii, modifikace a parametry. Popisuje také její účinnost při odstraňování sinic, řas a zákalu na povrchových zdrojích. Dále jsou sepsány ...