Now showing items 1-2 of 2

  • Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. s 

    Ločárková, Hana
    Bakalářská práce se zabývá výrobou ozubeného věnce, smontovaného ze dvou půlvěnců. V první kapitole je popsán samotný výrobek ozubeného věnce a firma ŽĎAS, a.s., ve které je vyroben. Dále je uveden postup výroby součásti ...
  • Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty 

    Ločárková, Hana
    Diplomová práce se zabývá studií řízení výrobního procesu vybrané komponenty v akciové společnosti ŽĎAS. Touto komponentou je odlitek. První část je zaměřena obecně na výrobní proces odlitku, který začíná nabídkou, jejím ...