Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce anthokyanových barviv z bezinkových výlisků 

    Lošková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá výrobou koncentrátu z extraktu bezových slupek (bez černý, Sambucus nigra L.) a stanovením základních chemických charakteristik v tomto produktu. Teoretická část pojednává o botanické ...
  • Studium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výlisků 

    Lošková, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v extraktech výlisků plodů bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. V první je popsána botanická charakteristika ...