Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace struktur FPNN v C++ 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá implementací simulátoru neuronových sítí v FPNN. V práci je rozebráno fungování neuronových sítí, implementace neuronových sítí v hardware a FPNN. Je zde rozebrán návrh implementace a samotná implementace ...
 • Souborové systémy na různých typech paměťových médií 

  Bortlová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ukádání dat na různá paměťová média, konk- trétně na HDD, SSD, flash disky a SD karty. V teoretické části práce jsou rozebrány principy funkce paměťových médií a struktura ukládání ...
 • Transformace deskové hry Murbach na počítačovou hru 

  Mikuláštík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá převodem deskové hry na počítačovou hru a její implementací. Shrnuje pravidla původní hry a rozebírá problematiku jejich převodu na pravidla počítačové hry. Popisuje praktické aspekty ...
 • USB keylogger 

  Lojda, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací USB keyloggeru. Úvodní teoretická část je věnována sběrnici USB a popisu SD karet. Dále popisuje zvolený MCU Vinculum VNC2 a zacházení s dostupnými ovladači k tomuto obvodu. ...
 • VGA grabber pro FITkit 

  Lojda, Jakub
  Práce pojednává o možnostech realizace VGA grabberu pro přípravek FITkit. Text je zaměřen na softwarové i hardwarové možnosti realizace. Úvod zavádí čtenáře do teorie dané problematiky. Následně práce uvádí několik možností ...