Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh laboratorních úloh v prostředí Riverbed Modeler 

    Lojek, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy do předmětu Komunikační technologie. Tento předmět je určený pro obor Teleinformatika v bakalářském studiu a měl by studentům poskytnout základní seznámení se síťovými ...
  • Zabezpečená správa síťových klientů 

    Lojek, Stanislav
    Tato práce se zaměřuje na centralizovanou správu síťových klientů pomocí operačního systému Windows server 2012 a jeho funkcí. Zahrnuje vytvoření automatizované instalace s jednotnou konfigurací operačního systému Windows. ...