Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor IPv6 tabulek 

    Lorenc, Marián
    Zvyšující se počet IPv6 prefixů ve směrovacích tabulkách routerů vyžaduje vytvoření efektivních vyhledávacích algoritmů přizpůsobených délkám IPv6 prefixů. K tomu, aby mohly být tyto algoritmy vyvíjeny a testovány, je třeba ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Hvězda, Vojtěch
    Diplomová práce řeší problém fyzického zabezpečení dokumentů v Document Management System (DMS) ve společnosti Icontio CR s.r.o. Tento fakt zajistí zvýšení bezpečnosti celého systému a bezpečnosti dat v něm uložených. ...