Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů 

    Losart, Jakub
    Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný ...
  • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

    Losart, Jakub
    Bakalářská práce se zaměřuje studií průběhu zakázky obchodním podnikem. Podává návrh průběhu zakázky ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav zakázky a navrhuje na ...