Now showing items 1-2 of 2

  • Design městského mobiliáře s využitím betonu 

    Loudová, Martina
    Obsahem této diplomové práce je návrh designu městského mobiliáře s využitím betonu. Součástí práce je stručné marketingové shrnutí, zmapování současných trendů na poli designu městského mobiliáře a nalýza používaných ...
  • Design rukojetí domácího nářadí 

    Loudová, Martina
    Tématem této bakalářské práce je design rukojetí domácího nářadí. Přesně šroubováku, kladívka a špachtle. Hlavní hledisko je kladeno na správné uchopení nářadí a estetičnost jednotlivých prvků.