Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

    Loukota, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou (HRSG). V úvodní části práce je proveden popis a rozdělení spalinových kotlů, tepelný výpočet, návrh jednotlivých ...
  • Návrh výměníku tepla 

    Loukota, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro předehřev vratné vody do kotle. Práce obsahuje popis, rozdělení a požadavky trubkových výměníků tepla, stechiometrické výpočty, návrh geometrických ...