Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně 

    Loukota, Michal
    Předmětem bakalářské práce je realizace montované železobetonové haly v Brně. Zabývá se stavebně-technologickým provedením spodní stavby a montovaného skeletu. Jejím obsahem je technická zpráva zařízení staveniště včetně ...
  • Příprava realizace Rezidence Bučovických teras 

    Loukota, Michal
    Předmětem diplomové práce je realizace bytových domů v Bučovicích, konkrétně se zaměřuje na bytový dům „X“. Zabývá se stavebně technologickým projektem. Jejím obsahem je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, ...