Now showing items 1-2 of 2

  • Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data 

    Loukota, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření zvoleného rámce pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP o definici šablon stránek v XML s možností implementace vlastních rozšiřujících značek v PHP. Rámce ...
  • Nástroj pro transfromaci e-shopů do mobilních zařízení 

    Vídeňský, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se zabývá transformací dat z e-shopů do mobilní aplikace. Mým cílem je vytvořit komplexní systém pro vytvoření nativní mobilní aplikace existujícího e-shopu podle zadaných údajů od uživatele. Systém ...