Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikační server pro HbbTV 

    Loveček, Vladimír
    Tato diplomová práce se zabývá dodatkovými službami přenášenými společně s televizním vysíláním. První část práce tvoří rešerše evoluce těchto technologií. V druhé části je pak krok za krokem řešena vytvořená ukázková ...
  • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

    Loveček, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...