Now showing items 1-2 of 2

  • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

    Lučenič, Lukáš
    Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...
  • Ochrana soukromí v síti internet 

    Lučenič, Lukáš
    V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...