Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingových aktivit konkrétní společnosti 

    Luňáčková, Michaela
    Tématem diplomové práce je vytvoření návrhu marketingových aktivit pro kavárnu a bar Limbo v Brně, který by měl vést ke zlepšení komunikačních aktivit společnosti, a následně ke zvýšení povědomí ve společnosti, popřípadě ...
  • Podnikatelský záměr na založení cukrárny 

    Luňáčková, Michaela
    Předmětem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro podnikatelský záměr založení podniku v centru města Brna zabývající se prodejem cupcakes a mraženého jogurtu. Návrh podnikatelského plánu vychází ze ...