Now showing items 1-20 of 29

 • Administrativní budova 

  Luža, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá statickou analýzou a posouzením železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím administrativní budovy. Stropní konstrukci tvoří monolitická lokálně podepřená deska. Statická ...
 • Aplikace pro ovládání pracoviště robotického ramene 

  Sedlák, Radek
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro vzdálené ovládání pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně. Aplikace je vytvořena v jazyce C/C++ s využitím knihovny Qt. V práci jsou nejprve shrnuty obecné metodiky návrhu ...
 • Detekce cesty v obrazu z kamery 

  Šedo, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hledáním cesty v obraze z kamery. Obsahuje přehled v současnosti používaných metod v této oblasti a jejich nejčastější využití, stručný úvod do zpracování obrazu a k aplikačnímu rámci ROS. Dále ...
 • Georegistrace obrazu ze statické UAV platformy pro lokalizaci pozemních cílů 

  Kučera, Adam
  Táto práca opisuje vývoj novej robustnej metódy na registráciu videa do spoločného priestoru. To je možné georegistrovať na satelitný obraz pomocou jednej lubovoľnej snímky. Vyvinutá vysokoúrovňová metóda je postavená na ...
 • Informační systém pro pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně 

  Fekiač, Filip
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému, který bude umožňovat výlučný přístup k pracovišti robotického ramene na základě provedené rezervace časového bloku. Informační systém zabezpečuje možnost plánování rezervací ...
 • Inteligentní interakce robota s člověkem 

  Nováčik, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním neuronových sítí a jejich praktickým využitím při snaze o vyřešení problému inteligentní domácnosti. Využívá systém lokalizace založený na technologii WLAN, používá rekurentní neuronovou ...
 • Knihovna pro ovládání IP kamer 

  Schmied, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, která umožní ovládání IP kamer a přijímat multimediální streamy. V práci jsou nejprve stručně představena standardní rozhraní IP kamer a detailně popsáno rozhraní VAPIX. ...
 • Kontinuální lokalizace mobilního robota s využitím agregace dat z více pozičních systémů 

  Brhel, Zdeněk
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude přijímat a agregovat data z pozičních systémů (senzorů) a následně pak odhadovat nejpravděpodobnější pozici robota. Řešením vznikne aplikace, která bude implementována v jazyce ...
 • Lokalizace a pronásledování narušitele ve známém prostředí 

  Tomek, Tomáš
  Tato práce koncentruje informace z oblasti algoritmů na řešení problému lokalizace a pronásledování narušitele (pursuit-evasion) ve známém prostředí. Přináší rozdělení algoritmů na základě typu a jejich zjednodušený popis. ...
 • Navigace mobilního robota 

  Goldmann, Tomáš
  Když se podíváme do oboru robotiky zjistíme, že existuje několik typů robotů. Někteří z nich využívají pro svou činnost lokální a globální navigace. Cílem této práce je zmapování možností lokální navigace a popis základních ...
 • Navigace robota s využitím diferenční GPS 

  Doležal, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje realizaci zpřesňující metody GPS navigace, tzv. diferenční GPS, a její implementaci v podobě balíčku do Robot operating system (Robotického operačního systému - ROS). V balíčku bylo využito ...
 • Nositelná zařízení: jejich možnosti a aplikace 

  Herec, Jan
  Práce pojednává o nositelných zařízeních, která jsou dnes aktuálním tématem. Představuje jejich historii, způsob komunikace a možnosti aplikace. Dále popisuje vytvořené řešení, které demonstruje uplatnění nositelných ...
 • Ovladače pro kvadrikoptéru do Robotického operačního systému 

  Fryč, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou ovladače pro kvadrikoptéru ArduCopter do Robotického operačního systému. Ovladač využívá pro komunikaci protokol MAVLink a dokáže číst telemetrii ze senzorů. Dále dokáže kvadrikoptéře zasílat ...
 • Paralelní simulátor umělého života 

  Luža, Radim
  Práce popisuje projekt paralelního simulátoru agentního systému. Stručně uvádí teorii nutnou k pochopení problematiky, dále se zabývá návrhem takového simulátoru a paralelismem ve zpracování a na závěr rozebírá výsledky ...
 • Plánování cesty v mapě OpenStreet 

  Dobeš, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi plánování cesty v OpenStreet mapě a Robotickém operačním systému (ROS framework), zkoumá existující řešení, poté vhodně implementuje knihovnu s vlastními plánovacími algoritmy a dalšími ...
 • Plánování dráhy robotického ramene 

  Major, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním robota Mitsubishi Melfa RV-6SL na základě naplánované dráhy knihovnou MoveIt. V této práci se může čtenář dočíst jakým způsobem postupovat a jaké informace potřebuje při snaze ...
 • Pravděpodobnostní lokalizace mobilního robota 

  Kopečný, Tomáš
  Řízení pohybu, navigace a orientace robota v prostoru jsou problémy spjaté s vývojem mnoha robotů. Tato práce se zabývá především lokalizací ve smyslu orientace robota v prostoru, nicméně ani ostatní aspekty nejsou opomenuty. ...
 • Programovací prostředí s virtuálními roboty 

  Maťátko, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem, návrhem a implementací programovacího prostředí s virtuálními roboty. Roboti pomocí senzorů získávají informace o okolním prostředí, které dále ovlivňují virtuálními ...
 • Robot pro Robotour 2012 

  Vass, Robert
  Cílem práce je teoretická analýza, návrh a implementace metody pro provoz autonomního robota s pomocí kamery a senzorů, jenž by umožňoval účast v soutěži Robotour 2012. Klíčové problémy jsou: počítačové vidění, nejistota ...
 • Robot řízený mikroprocesorovou jednotkou PIC 

  Heřman, Petr
  Tato práce popisuje návrh robota z cenově dostupného materiálu. Zahrnuje implementaci firmware vlastní jednotky nižšího řízení založené na mikrokontroléru PIC, která má na starost řízení motorů, získávání dat ze senzorů a ...