Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh portálové CNC frézky 

    Ludva, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky. Práce obsahuje popis jednotlivých typů portálových frézek, analýzu českého i zahraničního trhu a analýzu základních skupin portálové frézky. Dále obsahuje výpočet ...
  • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

    Ludva, Jan
    Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu, výkres sestavy dopravníku a sestavy svarku rámu napínací stanice. Pásový dopravník je určen pro přepravu recyklovaného kameniva ...