Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh Kalinova cyklu a určení hlavních rozměrů jeho tepelné turbiny pro geotermální elektrárnu. 

    Luermann, Július
    Tato diplomová práce se zabývá Kalinovým cyklem, tedy tepelným oběhem, ve kterém je jako pracovní médium použita směs čpavku a vody. První část práce nás seznamuje s Kalinovým cyklem, uvádí jeho výhody a nevýhody a vlastnosti ...
  • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

    Luermann, Július
    Bakalářská práce se v první části zabývá potenciálem a využitím obnovitelných zdrojů energie na Slovensku, včetně popisu technologií využívajících tyto zdroje energie. V druhé části je pojednáváno o biomase jako obnovitelném ...