Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické označování obrázků 

  Lukáč, Michal
  Práca sa zaoberá automatickým označovaním obrázkov do sémantických kategórií. Je popísaná teória z klasi kácie a detekcie lokálnych príznakov. Sú vysvetlené základné algoritmy strojového učenia pri označovaní obrázkov a ...
 • Management rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s. 

  Lukáč, Michal
  Diplomová práce řeší problematiku řízení rizik v projektu regionálního aquaparku Jeseník s cílem identifikovat rizika spojená s realizací tohoto projektu. Takto nastavený proces řízení rizik je svým charakterem a expertností ...
 • Možnosti připojení k internetu po stávajících rozvodech kabelové televize 

  Lukáč, Michal
  Práce pojednává o datových přenosech po stávajících rozvodech kabelové televize. K realizaci daného projektu byla vybrána zařízení PLC. Rozebíraná je problematika vícetónových modulací a blíže byla popsaná modulace OFDM, ...
 • Vliv reklamy na rozhodování při koupi nemovitostí 

  Vrlová, Iva
  Práce se zabývá vývojem reklamy a marketingových kanálů, které používají realitní agentury na českém realitním trhu. V detailní fázi se jedná o definování jednotlivých druhů reklam a aktérů, kteří vystupují na realitním ...