Now showing items 1-1 of 1

  • Hudební myšlení v architektuře 

    Lukášová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
    Hudba i architektura jsou umění rozdílná svou odlišnou povahou, hudba je umění časové (umění pohybu a následnosti) a múzické (prostředkem působení je zvukové gesto) a architektura umění prostorové ( umění klidu a kladení ...